Op maandagavond 23 januari vond onze eerste lezing van 2023 plaats, op Schiphol Oost in de foyer van Jetsupport, met uitzicht op de kleine luchtvaart in de hangaar en op het platform.
Buiten op het platform stond nog even een van de twee nieuwe Dash 8-kustwachtvliegtuigen, maar gelukkig bleven de twee oude Dorniers van de kustwacht in de hangaar staan: zo konden we ze na de lezing nog bekijken, onder deskundige leiding van Dennis en Richard, de Aerial Officers (waarnemers) van de kustwacht die ook de lezing verzorgden. 

 
LIONS kustwacht001 2

Wij ontvingen dertig gasten voor soep en broodjes en de opbrengst van de avond was voor ons goede doel, de stichting Bretels, die jonge gezinnen steunt als een ouder overlijdt.

LIONS kustwacht003

Dennis, Aerial Officer en werkzaam bij de Koninklijke Marechaussee, vertelde bijgestaan door lichtbeelden drie kwartier lang over de nieuwe vliegtuigen van de Kustwacht: de genoemde Dash 8-toestellen.
Tot op heden vliegen ze nog rond met een Canadese registratie, maar op korte termijn zal dit met de Nederlandse registratie PH-CGD en PH-CGE zijn (CG van Coast Guard).

LIONS kustwacht001 2

Dennis’ collega Richard, eveneens Aerial Officer en werkzaam bij Rijkswaterstaat vulde zijn verhaal zo nu en dan aan. 

Professioneel en gekleed in hun grijsgroene ('sage' ) overalls leken deze twee inspirerende waarnemers weggelopen uit een spannende film. Het vooral technisch geïnteresseerde publiek kreeg alles te horen over de speciale apparatuur in en onder het vliegtuig en de nieuwste opsporingsmethodes en meetapparatuur die de vliegende bemanning naar de juiste plekken dirigeren, nog voordat er iets met het blote oog te zien is.

 

 In de Dorniers, zo vertelden Dennis en Richard, waren de mogelijkheden veel beperkter. Dit kwam door hun lagere maximale vlieghoogtes en snelheid, hun kleinere spanwijdte en minder moderne apparatuur. Bovendien was de ferrytijd voor internationale missies aanzienlijk groter door het ontbreken van een drukcabine. Waar de Dornier om de Alpen heen moest vliegen gaat de Dash-8 er overheen. Anders dan zijn voorganger heeft de Dash 8 een galley met een magnetron, een oven en een koffiemachine, en dat is wel handig als je je realiseert dat de Dash 8 tien uur kan ‘hangen’: twee keer zo lang als de maximaal vijf uur van de Dornier.

LIONS kustwacht001 2

De samenstelling en de bevoegdheden van de bemanning kwamen eveneens aan bod, net als de verschillende opdrachtgevende departementen. Aan de hand van voorbeelden gingen Dennis en Richard dieper in op de verscheidenheid aan missies en de internationale samenwerking via Fortex ter bewaking van de Europese buitengrenzen. Ieder van ons kent de berichten over overboord geslagen containers, reddingsoperaties na ongelukken, en over bijna al deze incidenten konden beide waarnemers uit eigen ervaring vertellen.

LIONS kustwacht001 3Ton van Deursen bedankte Dennis en Richard voor het boeiende verhaal en bood hen een fles wijn aan.

Als we voortaan een kustwachtvliegtuig zien overvliegen zullen we ons extra realiseren hoe divers het doel van zo’n vlucht kan zijn.