Fokker Next Gen: Duurzaam vliegen voor iedereen
 
Twee technische oud-Fokkerianen, Henry Marsman en Rudi den Hertog, hielden op maandagavond 11 maart 2024 de eerste voordracht van dit jaar op Schiphol Oost. De titel van hun lezing en PowerPointpresentatie luidde, net als hun bedrijf en hun website, Fokker Next Gen. 

35 meest technische mannen en vrouwen in het publiek volgden met veel interesse hun verhaal over de ontwikkelingen van een futuristisch vliegtuig dat deels op kerosine en deels op waterstof zal vliegen. Marsman en Den Hertog vertelden welke afwegingen ze maakten bij de keuze voor het plaatsen van welke tanks op welke plek in het vliegtuig en ze gingen tot in detail in op de vele technische vragen uit de zaal. Ze vertelden wat ze geleerd hadden van het ontwerpen van de Fokker 100 en hoe ze met die ervaring het vliegtuig van de toekomst vorm konden geven. Terloops legden ze ook even uit waarom een eenmanscockpitoperatie geen goed idee is. 

Hun kennis en enthousiasme voor de ontwikkeling van een supermodern duurzaam vliegtuig spatte er van af. Omdat de twee sprekers op leeftijd zullen zijn als dit vliegtuig, naar alle waarschijnlijkheid rond het midden jaren van de dertig, het luchtruim zal kiezen voor de eerste commerciële vluchten, lag de vraag voor de hand welke rol Den Hertog en Marsman zichzelf tegen die tijd toedachten. Beide heren reageerden met humor en realistische zelfrelativering dat deze Statler en Waldorf, zoals zij zichzelf typeerden – naar de befaamde mopperaars uit de Muppetshow – dan waarschijnlijk vanaf hun balkonnetje hun opvolgers met grote belangstelling zouden volgen! Maar voorlopig blijven Marsman en Den Hertog zich naar hartenlust inzetten met hun team. Met een groot applaus gaf de zaal uiting aan zijn waardering voor dit enthousiasme en het delen van zoveel kennis door de vele jaren ervaring. 

Ton van Deursen, president van de Lions Club Schiphol, bedankte Marsman en Den Hertog met een fles wijn en nodigde iedereen uit om nog gezellig na te praten aan de bar, onder het genot van een hotdog en een drankje, waarvan de opbrengst bestemd is voor het goede doel: de stichting Hulphond.